Jawa asli, bapak jawa, ibu jawa, simbah jawa, bapake simbah jawa……….. Adam, dudu kethek kaya kandhane Darwin.

Iklan

31 Tanggapan to “Aku”

 1. WAGE Says:

  Jawinipun pundi ? paring asmo sinten ? Kulo Wage asal saking Cepu, sakniki manggen teng Samarinda sampun slangkung taun lawasipun…sugeng tetepungan….

 2. suket Says:

  kula nuwun mbahhh….

 3. togog Says:

  tepang aken, nami kulo togog sangking semboro-jember.kulo ngajak dumateng rencang2 sedaya,ingkang kagungan warto utawi ular2.supados dipun kirim. sahinggo kito saget
  sillaturohim.

 4. Anton Says:

  bozzz mosok bojone barang jowo 😀

 5. Tamim Says:

  kula nuwun lan derek tepang
  menawi kersa mangga pinarak dateng
  http://kawruhjawi.wordpress.com

 6. j4w4 Says:

  Sae Pak/Mas Tamim…mugi-mugi tambah kathah blogger Jawa.

 7. gusnunu Says:

  Walah walah jebule sampean ya sedulurku tenan,namung beda bapak ya besa ibu. Ayo-ayo pada nguri uri budaya jawa aja kalah karo wong australi sing pinter nyinden lan pinter ndalang wah rada lali aku jenenge, he he pancen wis lungse umur ya ngene iki

 8. sekar Says:

  We..lhadalah..kula nembe ngertos menawi Adam punika priyantun jawi tho?? Mangga sesarengan sinau tuwin gladhen basa jawi alus..supados lestantun…nuwun

 9. sarwandi Says:

  tepangan, kulo nggih asli jawi ingkang alus basanipun


 10. Nderek tepang kisanak, kawulo asli saking Karanganyar, Surokarto Hadiningrat. Wekdal meniko pados upo wonten mBetawi. Nderek bingah awit saget tetepungan kaliyan sederek wonten mriki. Nuwun.


 11. derek tepang, kulo asli tyan jawi, asli nganjuk jawa timur. Nderek bingah bilih wonten blogger jawi engakng kados mekaten. mugi tambah rame tamunipun

 12. om Bertus Says:

  ndherek pitepangan, kula saking mBantul, badhe tumut nguri-uri basa Jawi,kanggge ngraketaken anggen kita pasedherekan, punapa pareng kula ngundhuh sakbageyan seratan panjenengan kangge isen-isen blog kula: http://www.sekarratri.blogspot.com. Mangga menawi kalegan, keparenga mampir sinambi paring celathu.
  Nuwun.

 13. j4w4 Says:

  Mangga om Bertus, isi blog punika bebas dicopy.

 14. Yahya Says:

  Ini saya punya tembang2 jawa biasanya untuk puji pujian di mushola sebelum sholat dimulai:

  Sholawat badar (yang diselipi dengan syi’ir tentang Sifat Wajib Allah, Rukun Islam, Rukun Iman, Fardhlunya Wudhlu dan Sindiran2 lainnya)

  Sholatullah Salammullah ‘ala toha rosulillah
  Sholatullah Salammullah ‘ala yasiin habiillah

  Allah Wujud, Qidam, Baqo’
  Mukholafatu, Lil Hawaditsi
  Qiyamuhu, Binnafsihi..
  Wahdaniyah, Kodrat, Irodat

  Ilmu. Hayya, Sama’, Basor
  Kalam, Qodiron..
  Al Muriddan, Kaliman, Hayyan
  Sami’am, Bashiron, Mutakaliman

  Eling siro kang sak nyoto
  Rukune Islam kang limo
  Kang sepisan moco sahadat
  Tekatno lan ngucap siro

  Kaping pindo iku sholat
  Ono ing fardu kang limo
  Kaping telu aweh zakat
  Lamun siro sugih bondo

  Kaping papat iku poso
  Ono ing wulan romadhon
  Kaping limo ziaroh haji
  Aneng Mekah lamun kuoso

  Lan malih rukune Iman
  Yoiku enem perkoro
  Kang sepisan imano siro
  Ing Alloh Pangeran kito

  Kaping pindho imano siro
  Ing malaekate Gusti Alloh
  Kaping telu imano siro
  Sekehing kitabe Alloh

  Kaping papat imano siro
  Ing utusane Pangeran kito
  Kaping limo imano siro
  Dino kiamat mesti ono

  Kaping enem imano siro
  Ing pepesthening Gusti Alloh
  Olo becik iku nyoto
  Kersaning Pangeran kito

  Lan malih rukune wudlu
  Yoiku enem perkoro
  Kang sepisan niat kelawan ati
  Kaping pindho masuh rai

  Kaping telu masuh astane loro
  Kaping papat ngusap sirah
  Kaping limo masuh sukune loro
  Kaping enem iku tertib

  Eling-eling siro manungso
  Temenono anggonmu bekti
  Mumpung during katekanan
  Malaekat juru pati

  Moloekat juru pati
  Lirak lirik marang siro
  Nggone nglirik angenteni
  Dawuhe kang moho suci

  Cilik cilik diwulang ngaji
  Besok gede supoyo ngerti
  Agomo islam agomo suci
  Sopo ra ngaji awake rugi

  Rugi donya ra dadi opo
  Rugi akherat bakal ciloko
  Sopo wae ra iso mbelo
  Kurang bejo mlebu neroko

  Emane yen dadi wong sugih
  Golek bondho ra wigah-wigih
  Barang haram digowo mulih
  Neng akhirat bakal ditagih

  Eman ugo yen dadi wong mlarat
  Akeh dosa neng ra tobat-tobat
  Gaweane mung nunggu zakat
  Opo maneh yen ora sholat

  Eman maneh yen sugih bondho
  Pengin opo wae mesti iso
  Neng ra sadar kakehan dosa
  Suk yen mati bakal ciloko

  Emane yen dadi pedagang
  Ngalor ngidul dodolan barang
  Golek bathi ra kurang-kurang
  Neng sholate do arang-arang

  Eman uga yen dadi petani
  Mengkat esuk ngarap pari
  Wektu luhur dilewati
  Sholat ngasar nganti lali

  Eman maneh yen dadi bakul
  Nggowo barang ngalor ngidul
  Golek pangan nggo isi wakul
  Neng sholate do podo ucul

  Paling eman yen dadipejabat
  Gaweane mung rapat-rapat
  Omong lamis ngapusi rakyat
  Opo maneh do ora sholat

  Kyai Abdul Basir sempat menyempaikan beberapa topik dengan bait-bait shalawat dengan syair -syair Jawa.. berikut sedikit petikannya:

  Hasbunallohwa ni’mal wakkil
  Ni’mal mawla wa ni’man Nasir

  La haula wala quwata
  Ila billahil ‘aliyil ‘adhim

  Urip kudu sing ati ati
  Amal becik do dilakoni
  Golek ridhane kang moho suci
  Neng akherat bakale mukti

  Karcis swargo kuwi murah
  Neng akeh sing podo wegah
  Karcis neroko kuwi larang
  Sing seneng kok pirang-pirang

  Urip saiki kudu waspodo
  Godaane werno-werno
  Halal haram ra pati cetho
  Salah pilih bakal ciloko

  Werkudoro gambare wayang
  Gatotkoco iso mabur
  Ayo konco do sembahyang
  bakal slamet neng ngalam kubur

  Seperti sepotong lagu yang sempat kami rekam waktu pulang kampung ke Purworejo kemarin
  Berikut petikannya :
  ……..
  eling eling siro manungso
  kito sedoyo bakale sedo

  kito sedoyo bakale mulih
  diklambeni sandangan putih
  diklambeni sandangan putih

  ditumpake kereto jowo
  rodo papat rupo menungso

  di dusi nganggo banyu kembang
  tonggo tonggo podho nyawang
  do tangisan koyo wong nembang
  do tangisan koyo wong nembang

  siro mati bondho ra melu
  bojo ayu bejo sing nemu

  ning kuburan podho tangisan
  ditinggal mati nggrayah warisan
  ditinggal mati wegah tahlilan

  eling eling siro manungso
  ojo podho rebutan bondho

  simbah simbah ayo ngibadah
  najan umur wis ora tambah
  simbah simbah yen ra ngibadah
  ning akherat bakale susah
  ning akherat bakal dipisah

  awit cilik diwulang ngaji
  besok gedhe ben dadi santri
  ojo seneng ngombeni wisky
  opo meneh pil ekstasi
  doyan wadon karo maen judi

  yen wong urip amale kurang
  suk nek mati cemplungke jurang
  najan kere amale gedhe
  ning suargo dipakani sate
  ning akherat dipenak penake

  cekap semanten panglipur kulo
  tembang kulo tembang wong jowo
  menawi lepat nyuwun ngapuro
  nyuwun ngapuro kalih nyuwun arto
  nyuwun arto gawe tumbas sego

  sing maringi , tak dongakke slamet
  sing ra maringi , yo kebangeten banget
  sing ethok2 turu , tak dongakke slamet
  ning sithik wae..

  Sangu Pati
  July 12th, 2008 by berliana79

  Eling – eling siro manungso
  Ngelingono anggonmu sholat lan ngaji
  Mumpung durung ketekan malaikat juru pati ( Iszro’il )

  Panggilane kang moho Kuwoso
  Gelem ra gelem bakal di gowo
  Den saline sandangan putih
  Yen wes budal ra biso mulih.

  Tumpakane kereto jowo
  Roda papat rupa manungso
  Jujugane omah guwo
  Tanpo bantal tanpo kloso

  Omahe ra ono lawange
  turu ijen ra ono kancane
  Di tutupi anjang- anjang
  Diurug lan di siram kembang

  Tonggo – tonggo podo nyawang
  Tangisane koyo wong nembang
  Yen ngijik ayang- ayang
  Pertondho imane kurang

  Kelingan dhek emben, ana tembang puji-pujian mengkene;

  Eee….sedulur yen wis krungu ana adzan
  mlebu mejid ngelingana kuwajiban
  sholat sunat aja nganti ketinggalan
  tunggu imam sinambi puji-pujian

  ( ora njur malah padha ndopok nang njero mesjid )

  Eeee…..manungsa rukun islam ana lima
  syahadat sholat pasa, zakat haji genep lima
  sholat iku penting bisa nyegah laku ala
  sak jeroning sholat mengku donga warna-warna

  1. abi Says:

   ass…
   mas yahya apakah ada mp3 sangu pati dan bisa download lagu sangu pati dmn,,,,?
   sblmnya maaf…
   wassalam..

   1. majid Says:

    unggah dong mp3nya ..terims

  2. bejo ndeso Says:

   nyuwun sewu kisanak kulo bejo asli njowo dalam negeri mbanyumas menawi angsal kulo njeh nyuwun mp3 ne

   suwun

 15. sugeng Says:

  ana sing nduwe lagu sangu pati format mp3 opo ora yoooo?
  nek ana sing nduwe kulo nyuwun…. kirim mawon teng ergheinz@yahoo.com
  matur sembah nuwun

  1. ipul Says:

   kulo nggih nyuwun yen wonten mp3 nipun. kirim teng tpuliwarna@yahoo.com. suwun nggih

 16. soero Says:

  nderek tepang kaliyan ingkang mbaureksa blog mriki, menawi wonten wekdal kula aturi pinarak wonten blog kula.

  1. j4w4 Says:

   Lha pundi alamate blog-e nJenengan?


 17. Ndherek tetepangan kaliyan ingkang ngasta pusaraning praja “WONG JAWA”, lan kawula aturi pinarak wonten rompok kula menawi wonten wekdal ingkang lodhang.


 18. Walah walah jebule sampean ya sedulurku tenan,namung beda bapak ya besa ibu. Ayo-ayo pada nguri uri budaya jawa aja kalah karo wong australi sing pinter nyinden lan pinter ndalang wah rada lali aku jenenge, he he pancen wis lungse umur ya ngene iki
  +1

 19. chasan Says:

  wong jawi pancen raos tenan


 20. Keraos jawinipun sanget nggih . . .

  Bilih mekaten dalem inggih bade ndherek tetepangan kaliyan sedaya sedherek blogger ing mriki.

  Dene dalem lare saking negari Balumbang-Pangan, Negarinipun Sang Adipati Bhre “Menak Jinggo” Wirabhumi .

  Senaosa makaten dalem sanes sanak turunipun sang Adipati. Amargi dalem kagungan rama saking Negari Ngayogyakarto, dene pun ibu asli saking satunggaling dusun caketing jurang kendil, papan dhunungipun “Si Mbah” Singo Lodaya.

  Samenika dalem sampun gangsal welas taun langkung lenggah wonten negari tinggalanipun “Jan Piterzhon Coon”.

 21. bowo Says:

  monggo di kersake … tembang sangu pati …. http://youtu.be/hW-38Tvh58E

 22. Satrio bakul umuk Says:

  Pemerintah Pusat akan membuat program 3 kota bersaudara ( Three sister cities ) yaitu :
  MAgetan NGAwi POnorogo, yang apabila disingkat menjadi :…
  “MANGAPO”

  Mungkin di masa mendatang akan muncul juga
  “DIBALANG SANDAL” (Purwodadi, Batang, Pemalang, Semarang , Kendal),atau
  “KASUR BOSOK” (Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Solo, Klaten). Asal jangan
  “SUSU MBOKDE” (Surakarta ,Sukoharjo, Mboyolali, Kartasura, Delanggu)

 23. budhimas Says:

  cah poerjo mmg top…

 24. arif Says:

  jawa podo ngndik


 25. Weh leres niku 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s