Pak M dolan ning nggonku njur jagongan ngalor ngidul. Jarene bar kena sawan merga wingi layat karo aku ning nggone pak J. Panjenengane crita yen layat njur weruh peti mati sing digotong, mesthi sakwise kuwi awakke njur gemreges.

Aku njur menehi saran, nek nderek nyolatke pripun? Jarene padha wae, wis dicoba nyolati ngarep mayit isih wae sawanen.

Ndhik aku isih cilik ing antarane bocah-bocah sak kancaku sering muncul istilah iki. Yen ana wong mati padha ora wani ndelok. Kuwatir sawanen. Ora ngertia sakiki isih ana wong sawanen.

Iklan