Yen pas lunga nyang luar Jawa, piye rasane ketemu padha-padha wong Jawa? Mesthine seneng, apa maneh wong kuwi tangga dhewe, wong sak kecamatan utawa wong sak Kabupaten.

Esuk kuwi aku kudu menyang ATM merga wis booking ticket pesawat. Saka ngarep hotel melati aku tolah-toleh golek becak nurut kandhane resepsionis. ATM cukup adoh kanggone wong kesusu, mula kudu numpak becak utawa ojeg. Alhamdulillah ujug-ujug ana becak lewat, njur tak undang.

Tanpa nganyang mbayare aku njur numpak becak menyang ATM BNI. Tukang becake nganggo basa Indonesia nanging aku nangkep siji loro ukara isih mambu basa Jawa. Njur tak takoni, asli kene apa sapa ngendi. Ndhekne njawab saka Jawa. Ngomong ngalor ngidul akhire aku ngerti nek dheweke isih tangga kecamatan.

Dhekne uga crita yen akeh wong Jawa khususe sing sak dhaerah karo dhekne sing mbecak ing kutha iki. Tak takoni kenapa ora mbecak ning Jawa wae….jarene ing Jawa sepi. Tenan apa ora aku ra ngerti, sing jelas ing kuthaku ing Jawa isih akeh tukang becak.

Tekan ATM dhekne tak kon nunggu sedhela. Mbayar tiket pesawat sempat gagal, ditolak. Nanging aku entuk SMS pembayaran berhasil. Let pirang dhetik oleh SMS maneh…dhuwit dibalekke dening BNI. Aneh, kaya dolanan, dhuwit isa mlebu metu. Akhire tak coba maneh, nek iki bener-bener berhasil, oleh SMS maneh.

Bubar kuwi aku nggoleki tukang becak mau, lha kok ora ana. Jebule wis ning sebrang dalan. Dalane cukup rame, dalan ing ibukota propinsi ing Sumatra. Sakwise rada sepi aku nyebrang…ing kono ana tukang becak liyane. Njur tukang becakku kandha, Pak kuwi tanggamu yo mbecak, walah aku kaget, tak takoni ngendi desane. Jebul tenan, dhekne saka tangga desaku.

Nganti iki aku isih mikir, kenapa sedulur-sedulur wong Jawa ndadak lunga tekan Sumatra mung dadi tukang becak. Nek mung trima mbecak kenapa ora ning kuthane dhewe, utawa paling adoh ing kutha sak propinsi. Apa merga isin karo tanggane? Apa mbecak ning Sumatra luwih entheng timbang ing Jawa? Mesthine padha abote. Muga-muga Gusti Allah paring rejeki kang barokah kanggo sedulur-sedulur wong Jawa sing mBecak ing luar Jawa, amin.

Iklan