Sekolah jaman sakiki memang luwih angel tinimbang jamanku mbiyen. Awit mau bengi aku ngajari anakku sing esuk iki ulangan bahasa Ingris. Ulangane bab angka, angka siji tekan limolas.

Anakku isih bingung yen dibedheki angka after karo before. Misale: the number after seven is…. utawa the number before ten is….

Karo nganter sekolah anakku tak bedheki. Ketoke wis rada mudheng. Nanging ya mbuh mengko pas ulangan. Muga-muga wae isa nggarap.

Iklan