Mataun-taun aku nggoleki, jan-jane apa ta tegese sleko. Paling ora aku nemoni telung nggon sing nganggo jenene sleko. Sepisan ing Kudus, tepate Simpang Tujuh ngetan nganti tekan bangjo, lha kono kuwi sing diarani sleko. Ping pindho ing Pati, tepate ing terminal bis, yen nyebut sleko mesthi identik karo terminal. Ping telu ing daerah Pati uga, tepate ing daerah kecamatan Jakenan. Saka Jakenan ngidul ngarah Winong, mengko ana tikungan jenenge sleko.

Iseng-iseng mbukak kamus Malaysia Indonesia, saka huruf A terus B lan sakteruse nganti tekan huruf S. Lha…aku nemu tembung SELEKOH, kok memper sleko ya? Apa jal tegese selekoh? Selekoh yen dibasakke Indonesia tegese tikungan, jawane mungkin enggok-enggokan.

Mbok menawa panggonan-panggonan sing diaranai sleko kuwi mbiyene tikungan utawa enggok-enggokan. Trus sebutan kuwi dadi jenengi panggonan.

Ana siji maneh panggonan sing durung tak temokke tegese yaiku panjunan. Panjunan kuwi jeneng panggonan ing Kudus lan ing Pati. Ana sing ngerti tegese panjunan?

Iklan