Maksude sepira suwene aku lan panjenengan betah nulis ing blog. Suwe banget aku ra nulis ing blog iki. Awit ana Facebook lan twitter, aktivitas ngeblog dadi keleleran.

Iki jelas ora becik. Eman-eman, aktifitas nulis iki sakjane cukup nyenengke, nanging kenapa dadi wegah?. Mbok menawa perlu obat kuat ben semangat maneh olehku nulis. Iki lagi tak goleki…

Iklan