Aku nyabrang dalan ngarepe pasar Jatingaleh lewat jembatan penyebrangan. Senajan papan-papane katon wis tuwa merga kodanan lan kepanasen nanging isih kuwat banget merga saking kandele.

Sakwise munggah undhak-undhakan aku mambu ganda kotorane manungsa. Aku lingak-linguk golek sumbere ganda kuwi. Oooo pranyata ana sing kurang gaweyan. Kotoran kuwi jebul di oleske ning plat penutup kiwa tengene penyebrangan. Waah jan manungsa sing ora bersyukur, barang digawe larang-larang malah diregedi, aku bingung mikirke jan-jane apa karepe wong sing ngotori kuwi…

Iklan