Wis tak niati wiwit saka tanah suci, aku bakal nulis pengalamanku munggah kaji kanthi tujuan menehi gambaran kanggo sedulur-sedulur sing durung nate tindak Haji. Ing ndesaku, istilah munggah kaji umum dienggo kanggo wong sing nindakke ibadah haji.

Iklan