Kira-kira tahun 2006 aku mulai mbukak rekening tabungan haji ing sawijining Bank Syari’ah. Kenapa Bank Syari’ah. Alasan pertama merga bank kuwi sepi, pelayanane cepet. Alasan kedua merga ana embel-embele syari’ah…

Rekening tak bukak kanthi setoran awal limang atus ewu, sakteruse setoran minimal seket ewu. Wektu kuwi dhuitku pancen mung sakmono. Bar kuwi saldone ora tambah-tambah mbuh nganti pirang sasi…

Iklan