Aku lagi wae bar jagongan kara kanca sing dadi anggota dhewan tingkat kabupaten. Crita ngalor-ngidul awit kampanye nganti dadi. Uga ncritakke kanca-kanca dhewan liyane. Merga partaine oleh kursi mung sithik, dhewekne gabung karo partai liya nggawe fraksi gabungan.

Nah, ing fraksi gabungan kuwi kancaku kumpul karo anggota dhewan saka partai liya. Jarene ketua fraksine lugu banget merga mbiyen mantan PNS. Wis meh setahun dadi anggota dhewan, ana sing nganyelake, ana salah sijine kancane sak fraksi sing ora tau ngomong sak kecap wae ing rapat-rapat. Aneh banget, mesthine anggota dhewan dipilih lan dibayar minimal kudu isa ngomong. Lha yen ngomong wae ora nate, njur apa gaweyane ing gedhung dhewan?

Iklan