Coba njenengan amati, akeh endi wong sing mbuang karcis tol karo sing ora sakwise mbayar. Aku sering ngamati, ora kuwi mobil elek, mobil apik, wonge elek, wonge bagus lan ayu, luwih akeh sing mbuang karcis tol saknalika sakwise ditampa.

Sisi positipe, nambahi lapangan pekerjaan kanggo tukang sapu ing pintu tol. Negatipe, awake dhewe pancen wong ndesa !!!

Iklan