Aku lagi wegah ngomentari dhewekne. Aku ngerti sing dadi probleme tuan I. Merga aku uga nemoni problem sing padha. Padha-padha nganggo BlackBerry, tuan I nggrundel merga kangelan yen arep ngetik angka lan huruf gedhe. Persoalane sepele, tuan I durung nemu caps lock, padhahal yen gelem rekasa sithik maca petunjuke mesthi ketemu.

Caps Lock ing BB sing tak enggo ana rong macem, kanggo angka pejet alt + shift kiwa dene kanggo huruf pejet alt + shift tengen. Sederhana ta, ning mr I wis sulaya sik, kandha yen BB iki angel pengoperasiane.

Kenapa aku ora gelem ngajari? Sebab dhewekne wis sering tak ajari hal-hal sing njlimet, lan dhekne alasan yen wegah maca petunjukke…

Iklan