Wis pirang-pirang subuh aku nemoni kedadeyan iki. Anggere sing adzan lan qomat pak kuwi, mesthi olehe qomat rada kesusu-susu. Sakwise adzan, jamaah langsung sholat sunah rong rekaat, naah… bar salam langsung ae di qomati. Sak jane ra ana sing kleru, nanging sing ndadekke ati ra kepenak, ana sawijining bapak-bapak sing tekane rada keri, njur shalat sunahe orang mung loro nanging patang rekaat. Ning kene masalahe….

Bapake sing tukang qomat mesthi ngawasi bapake sing sholat patang rekaat mau. Angger sholate kari sak rekaat, langsung wae diqomati. Rasane ra kepenak ta, sholat durung bar wis diqomati. Sing ra kepenak maneh, bapake sing sholate patang rekaat mau mesthi njupuk barisan paling ngarep, dadine sakwise qomat wis bar njur jamaah wis baris ing barisan paling ngarep, dhewekne isih nutugke shalat sunah sementara jamaah liyane wis melu rakaat pertama shalat subuh.

Sing ra kepenak maneh, kedadeyan iki wis ping bola-bali. Aku ngrasakke nuansa ‘dendam’ antarane tukang qomat karo bapake sing sholat patang rekaat mau. Jalan tengahe mungkin, bapake sing sering nelat kuwi aja njupuk barisan terdepan, shalat sunahe ning barisan mburi wae utawa tekane digasiki. Dadi sakwise qomat mung sholat rong rekaat ben jamaah liyane ora mesthi nunggu dhewekne. Mungkin yen gelem ngene tukang qomat ora mengambil tindakan sing ora bersahabat.

Nek ngene iki sakbenere sapa sing ora toleran, sing nelat apa sing qomat?

Iklan