Sinambi sarapan aku ditemoni pak J. Mohon menghadap komandan…Aku kudu ngguyu, memange aku tentara, diundang komandan.
Ada yang bisa saya bantu Pak?,
Ini ndan, saya sudah menghadap Bu N, manajer Unit, minta layanan cepat untuk Kolonel M.
OK, coba saya bantu, mana suratnya Pak?
Maaf ndan, suratnya tidak ditembuskan ke bapak.
Nggih mpun, mangga surate dipun fotocopy riyin….(aku nganggo basa jawa)

Sakwise fotokopian tak tampa, njur tak waca. Aku njur nelpon Bu Manajer N, tak takoni apa wis nampa surat sing lagi tak waca? Jarene wis, nanging….pak Kolonel njaluk Gratis !!!

Aku mung mesem, pengine ngguyu ngakak. Jaman ngene kok isih njaluk gratis, parkir wae sakiki rong ewu, pipis sewu, wong ngamen minimal limang atus.
Bu N kandha, nek mung sejuta isa tak gratisi pak (haaah, gratis sejuta?), ning iki rong njuta luwih. Njur piye? Bu N tak kon rembugan karo Pak Kolonel, kon urun sithik-sithik ra papa. Mosok rong njuta luwih njaluk gratis…

Iklan