Aku duwe HP sepisanan kira-kira tahun 1998, wektu kuwi nganggo kartu Mentari. Kira-kira ing tahun 2008, kartuku kuwi tak migrasi dadi kartu pasca bayar Matrix sing kena abonemen selawe ewu sesasine, tujuanku ben gampang olehku mbayar ora ndadak tuku voucher.

Ing awal Januari 2010, ujug-ujug nomerku Matrix ora isa tak enggo ngirim SMS lan nelpon. Mangka tagihane wis tak lunasi. Enggal-enggal aku nyang Customer Service Indosat, jarene aku kena soft block sing otomatis dikenakke yen aku nganggo luwih saka rong atus ewu. Sak elingku, wektu aku ndaftar Matrix ora ana perjanjian iki. Tur maneh mosok rong atus ewu wis di blok. Intine, aku dicurigai ora bakal kuat mbayar yen tagihanku luwih saka rong atus ewu.

Akhire kanti ati ora mangkel aku njaluk di aktifke maneh, nanging aku janji yen iki kedadeyan maneh bakal langsung tak bubari olehku langganan.

Lha….jebul tenan, ing awal juli 2010, kartuku diblok maneh. Langsung wae aku nyang CS e Indosat njaluk mandhek langganan. Tak bayar tagihanku terakhir satus wolung puluh ewu punjul sithik, malah durung ana rong atus ewu wis diblok.

Wis dadi nasibe wong mlarat, ora dipercaya nganggo kartu pasca bayar. Balik maneh tuku voucher sakiki, nasib…nasib….

Iklan