Esuk iki aku donor darah maneh. Rutin telung sasi sepisan. Sing mriksa ganti Ibu-Ibu, biasane Pak Dokter. Tak takokke petugase jarene bapake sing biasane mriksa wis kesel, njaluk leren. Sing beda maneh sakiki ana pemeriksaan hb. Drijiku dicoblos nganggo dom. Emane ora nganggo alat sing biasa kanggo ngetes darah kae. Dadine dicoblos langsung, mak jrot, wadhuh….larane ra karuan.

Getihku njur dilebokke cairan biru, jarene normal hb ne merga ana getih sing mengendhap.

Kantong anyar 350 ml

Kantong anyar 350 ml

Ngobrol ngalor-ngidul karo petugase dadi ngerti yen getih sing dijupuk esuk iki luwih akeh ora kaya biasane. Biasane 250 ml sakiki 350 ml. Wow, akeh buanget. Tak takokke kenapa mundhak akeh, jawabe kuwi program saka pusat.

Penjelasan sing ora jelas….

350 ml

350 ml

Biasa, bar donor langsung sarapan tambah ngombe kopi. Sueger…

Iklan