Kersaning Gusti Allah, aku isa tekan Palembang. Beja tenan, ing kana aku ketemu kanca-kanca lawas sing wis 15 tahun ora ketemu. Gunggung ana wong 7 isa kumpul. Kabeh wis malih, terutama wetenge, gendhut-gendhut. Iya, kuwi kanca-kancaku wektu mlebu bareng ing pabrik iki. Nasibe macem-macem, mung aku sing isih ketinggalan, jabatane wis padha dhuwur-dhuwur. Ning ra papa, sing penting aku tetep ning Jawa kumpul wong tuwa lan mertua…

Ngomong ngalor ngidul, ngomongke kanca-kanca liyane sing wis padha sukses, nganti sing ora sukses. Sing wis di PHK, sing nembe wae di grounded merga selingkuh lan liya-liyane. Sing ngagetke, jebul ana kanca loro sing nembe wae di grounded merga selingkuh, padhahal jabatane wis dhuwur. Luwih nelangsa maneh, di grounded ning luar Jawa, padhahal omahe ing Jawa. Persis unen-unen, tuwa-tuwa kena godha.
Muga-muga Gusti Allah maringi kekuatan ben kuwat ngadhepi godhaning ndonya…

Iklan