Gambar iki tak scan saka Kompas dina iki, kemis, 27 mei 2010 kaca 29. Apane sing menarik?

Coba diwaca keterangan ing sisih tengene gambar, ing kono ditulis Roger Federer menyeka dahinya dengan telapak tangan…Panjenengan sedaya mesthi ngerti, sing jenenge telapak tangan iku ngendi. Jelas banget, Federer ora nggunakke tapak tangane nggo ngelapi dahine, nanging nganggo ‘ugel-ugel’ sing diblebed kain. Mbok menawa wartawane bingung olehe nerjemahke saka sumber asline.

Iki berita asline, lagi ketemu:

Lan iki gambar asline

Iklan