Ora pisan pindho aku ketamon priyayi sing dhewekne njur kandha yen nasibku luwih apik tinimbang dhewekne. Dhewekne ra ngerti yen aku luwih stress, luwih akeh duwe masalah, luwih akeh wewadi sing tak simpen tinimbang dhewekne.

Awan iki, tamuku pengusaha pom bensin, pensiunan pegawai DPU lan nom-noman siji. Kaya liyane, dhekne kandha aku luwih enak tinimbang dhewekne. Nganti aku ngetik tulisan iki aku mikir, apa sing kurang saka tamuku iki. Dhekne teka pengin proyekke ndang kelar, merga yen proyekke kelar mesthi bathine tambah akeh. Nanging aku mung bisa ngladeni sesuai prosedur, ora bisa dicepetke. Coba dipikir, apa sing kurang saka tamuku iki, pengusaha, proyekke tambah akeh, isa ngrasa kurang beja.

Bener kandhane simbokku, kabeh mau mung wang sinawang, sukete tangga luwih ijo jarene.

Iklan