Sore iki, 16.45 dikhabarake yen Gus Dur wis kapundhut dening Gusti Allah swt. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ing internet, ing TV wis rame dikhabarake, aku nulis iki karo nonton TVone.

Esuk kuwi, dina Kemis, 24 desember 2009, aku lan bojoku ngeterke anakku arep menyang rumah sakit. Iseng-iseng tak setel pesawatku ing channel polisi, rame banget polisi padha komunikasi. Lapan anem… ternyata ada mobil patroli sing nglaporke lagi ngawal bapak Gus Dur.

Saben arep nglewati pos polisi, petugas kuwi mesthi mrentahke pada siaga. Apa maneh yen arep lewat traffic light, “kosongkan jalur….” ngono prentahe.

Aku mikir, enak banget yen aku sing dikawal, mesthi cepet tekan nggone. Saka pembicaraan para polisi, aku dadi ngerti yen Gus Dur arep menyang Jombang. Tak rungokke terus komunikasine polisi, ra krasa aku tekan rumah sakit, aku wis ora monitor maneh perjalanane Gus Dur.

Jebule ing RS mung ana perawat jaga merga dina kuwi libur bersama, aku njur mulih, ee….ing ndalan papagan karo rombongane Gus Dur, paling ngarep mobil polisi, ditutke mobil-mobil liyane, aku ra reti Gus Dur numpak mobil sing endi.

Wengine aku krungu khabar Gus Dur mlebu RS, aku mikir mesthi kekeselen, perjalanan cukup suwe liwat darat mesthi gawe kesel. Dina-dina sakteruse miturut khabar GD digawa nyang Jakarta, aku isih ngikuti beritane ing media.

Puncake bengi iki, Gus Dur kapundhut…Mugi Gusti Allah paring pengampunan lan nampa amal-amale amin…

Iklan