Merga pengin tuku barang kanthi online, aku nyoba ndaptar paypal. Sakdurunge aku golek kartu kredit ndhisik. Kanthi proses sing ora patiya rumit akhire aku ndhuwe account paypal, merga wis nganggo bahasa Indonesia. Aku wis isa mbayar transaksi online tanpa nglebokke nomor kartu kredit.

Percobaan pertama, aku nyoba tuku barang ing ebay, aku wis nampa email yen barang wis dikirim. Seminggu rong minggu, nganti sesasi barang durung teka, aku kirim email nakokke ning bakule, dijawab wis dikirim via pos, tak jaluki nomor resi pengiriman, ora dijawab, nganti seprene. Untunge ra patiya larang regane. Miturut kancaku barang kuwi mungkin wis tekan Indonesia ning ditahan ing bea cukai.

Percobaan kedua, aku tuku barang saka RRC langsung ning pabrike, sak wise komunikasi intens karo bakule akhire aku setuju mbayar karo Paypal. Miturut sarane kancaku, aku njaluk barang dikirim nganggo DHL utawa UPS. Sidane barang dikirim via UPS, tracking number diwenehke aku. Tak pantau posisi barang kuwi, hari kedua tekan Jakarta, hari ketiga wis tekan Suroboyo. Barang kuwi tak alamatke nggone pabrike kancaku ing Suroboyo. Kancaku njur dikhabari UPS yen barang wis teka, emane kudu mbayar bea masuk sing gunggune meh separone rega barang. Dadi tuku barang saka RRC telung ndina wis tekan Suroboyo.

Kaping telu, aku nyoba tuku barang maneh saka RRC. Bakule malah ora mudeng Paypal, njur tak kon mbukak situse paypal. Meh sesasi akhire bakule nduwe account Paypal. Tak klik….lunas pembayarane. Barang dikirim via DHL, sakwise dhekne menehi tracking number, perjalanane barang saka jam ke jam terpantau terus. Rong ndina wis tekan Jakarta, sejam sakwise wis tekan Suroboyo, kancaku tak khabari yen barange wis tekan, let sedhela barang wis ana tangane kancake. Mung gumune, sing iki ora kena bea masuk, mbuh aku ra ngerti sebabe.

Kaping papat, aku nyoba tuku CD saka USA. Iki wis meh sesasi durung tekan barange, aku komplain nyang Paypal, bakule njur mbalesi yen barang wis dikirim via pos, nomor resi uga diwenehke. Aku dikon ngecek ning bea cukai, merga kudune barang wis tekan. Walah…piye carane ngurus, barang ra mbejaji kudu tak urus tekan Jakarta? Ra cucuk….

Iklan