Sakwise buka ing Klaten, kabeh sepakat shalat jamak ta’khir ing Purwodadi. Merga weteng wis wareg, olehku nyetir rada tenang sakiki. Karo ngemil mete lan bola-bali ngombe aqua akhire tekan Solo.

Mobil tak lewatke terminal Tirtonadi, menggok ngiwo lurus tekan rel aku njupuk arah Purwodadi. Nek mangkat dhewe biasane aku lewat ngarepe mbok Galak, mbungkus thengkleng. Mung emane ambune thengkleng ora isa ilang nganti rong ndino ing njero mobil.

Arep tekan alun-alun Purwadadi, Pak Ustadz ngendika yen Mesjid Purwadadi arane Mesjid Jabalul Khoir mergane sing mbangun mesjid kuwi pak Bupati Sugiri. Sugiri kuwi tegese gunung sing apik, yen di arabke dadi jabalul khoir.

Akhire tekan mesjid alun-alun Purwodadi, sak suwene iki aku ra tau ngerti apa jenenge mesjid kuwi, sing tak eling-eling mung mesjid kuwi kiblate menceng sakwise tak cek nganggo google earth. Lan ing mesjid kuwi wis diwenehi garis anyar kanggo ngluruske shaf.

Sakwise sholat jamak maghrib karo isyak aku marane tembok cedhake bedhug, ing kono ana prasasti sing wis mlengkung arep ceblok saka tembok. Tak waca, jebul tenan masjid kuwi arane Jabalul Khoir, ing ngisor dhewe ana tanda tangane Sugiri…

Iklan