Kompas Jawa Tengah, halaman C, Indra Tranggono, pemerhati kebudayaan, tinggal di Yogyakarta, nulis kanti judhul “Nasib Bahasa Jawa dan Pragmatisme Berbahasa”

Indra takon, pemberlakuan “hari wajib” berbahasa jawa apa efektif?. Dijawab dhewe, jelas ora efektif. Mergane masyarakat kita ternyata cenderung menyukai bahasa Indonesia sing belang blontheng nanging dianggep komunikatif. Indra ngarani gaya campursari.

Ing sak walike gaya campursari, ana arus besar nanging intensif nggerus basa lokal termasuk basa jawa, yakni pragmatisme dalam berbahasa.

Pragmatisme berbahasa ora nganggep penting “kebenaran” bahasa, nanging “guna” utawa fungsi bahasa secara praktis: yang penting (ber)bahasa itu komunikatif.

Iklan