Aku ora arep mbahas hukume rokok. Aku mung prihatin, wis bola-bali angger aku mulih saka olah raga, lewat ngarepe mall kuwi, mesthi tak temoni cah SMP padha ngrokok.

Tak deleng badge sing nempel ing lengene, SMP MHD, sawijine SMP Islam ing kutha iki. Senajan ta ora dianggep haram, yen cah SMP ngrokok jelas ora becik, ora ana manfaate blas, kejaba bakul rokok sing entuk manfaat.

Ing bab iki, imanku berada pada level terendah, merga aku ora isa ncegah bocah kuwi ngrokok, ora bisa ngomongi ben dhekne ora ngrokok, aku mung isa nggremeng ing njero ati…

Aku mung bisa nggremeng ing njero ati, tutug-tutugna olehmu ngrokok, muga-muga kowe ndang mati…

Iklan