Akhire aku njajan opor panggang ing sak kulone warung gudheg sing njelehi kuwi. Warunge kebak, nanging dijamin ora ana limang menit wis diladeni. Lagi lungguh langsung diparani pelayane, ngujuk napa pak? Aku teh panas gulane sithik wae…

Karo lungguh aku pesen opor panggang loro sing ora gosong. Bakule takon siji apa dhobel. Siji wae kandhaku. Pancen umume dha pesen dhobel merga yen mung siji kurang akeh segane. Sedhela wae aku wis menikmati opor panggang karo bojoku. Opor panggang disajikan karo sambel goreng tahu, rasane legi pedhes. Aku njupuk krupuk karo lombok rawit mateng kaya biasane. Mangane isih nganggo suru, satu sendhok untuk satu mulut, merga bar dienggo terus dibuang.

Weteng wis wareg njur mbayar. Bojoku mbungkus garang asem kanggo mangan mengko awan sisan. Ing ngarepe warung, karo nyetater montor ana ibu-ibu ngundang-ngundang anake, hayo…jangan jauh-jauh, nanti ada yang bawa karung lho !, kandhane ibu-ibu kuwi meden-medeni anakke ben ora lunga adoh-adoh.

Meh wae ibu kuwi tak lokke supaya ora meden-medeni anakke. Ah…ning ra sida, merga tak deleng ketoke dhekne luwih kutha timbang aku, lha wong omonge cas-cis-cus nganggo basa Indonesia.

Aku mung ngrasani karo bojoke sinambi boncengan mulih. Wong kuwi mesthi ndhik cilik sering diweden-wedeni wong tuwane, dadine dhekne ngasuh anake ya tiru-tiru wong tuwane mbiyen. Jan-jane aku ya padha ae, ndhik cilik sering diweden-wedeni, nanging mosok aku tiru-tiru mbokku?

Bojoku nate dilokke anakku sing cilik dhewe merga nate muni “nakal” nyang bony, kucingku. Ummi, kata bu Guru nggak boleh bilang nakal…Hah, bojoku kewales sakiki.

Iklan