Minggu esuk wingi aku ora pit-pitan kaya biasane. Yen pit-pitan ing saktengahe perjalanan aku mesthi mandheg ning warung langganan, sarapan sega tahu ngombene teh panas diperesi jeruk nipis, wah…gembrobos, seger buanget.

Merga ora pit-pitan, aku metu golek sarapan karo bojoku. Saka ngomah wis niat arep sarapan sega gudheg cedhake kreteg. Tekan ngarep warung jebul akeh mobil lan sepedha motor sing parkir. Meh wae aku ra sida mampir. Bareng lagi nolah-noleh, wis ana wong sing metu bar njajan, akhire aku mlebu warung kuwi.

Bojoku tak kon mesenke sega pecel dene bojoku dhewe pesen sega gudheg. Tak deleng ing ngarepe bakule akeh wong padha ngadek antri diladeni, semono uga bojoku. Aku golek bangku kosong ngenteni pesenane teka. Semenit, rong menit, seprapat jam…bojoku kok ra ndang lungguh, malah isih ngadek ing ngarep bakule. Aku dadi ra sabar, tak parani terus tak takoni apa isih suwe.

Walah, pranyata sing antri sak ngarepe bojoku uga durung diladeni, langsung wae bojoku tak jak bali. Ngalih wae golek opor panggang. Padhahal wingi wis sarapan opor panggang. Lha wis piye, timbange kesuwen ngenteni, ngulon sithik wis tekan warung opor panggang.

Karo mboncengke bojoku aku ngremeng, wong jawa kuwi nek dodol ra patiya profesional, bareng wis laris sak kepenake dhewe olehe dodol. Bayangke, biasanya yen aku njajan paling ora ana sing nawani ngombe apa. Lha iki, pembeli kudu marani bakule, antri karo bengak-bengok njaluk diladeni. Upama aku karo bojoku mlebu warung kuwi njur lungguh meneng wae, isa dipesthekke mbok nganti rong jam ora bakal diladeni.

Dhasar bakul gudheg ora niyat dodol. Ngerti sing tuku akeh, pelayane mung loro, sing siji ngladeni sing mangan ing kono, sijini ngladeni sing mbungkus, blas ora profesional.

Bandhingke kaya bakul ayam goreng saka amerika. Sing tuku ya akeh, nanging dhekne pinter, sing ngladeni uga digawe akeh. Ora ana pembeli sing kleleran, bahkan cah bayi antri uga bakal diladeni. Adooooh yen dibandhingke.

Iklan