Dhonor dharah rutin dianakke ing pabrikku telung sasi pisan. Kenapa telung sasi pisan, bareng tak waca ing wikipedhia kondhisi dharah mbalik normal sakwise 59 dina, kurang luwih telung sasi.

Kaya biasane tekanan dharah diukur sik, 120 jarene petugase. Sakdurune getihku disedhot, bobotku tak timbang, 66,9 kg. Berat badhan idheal miturut para ahli yaiku tinggi badhan dikurangi 100 dipingke 90%. Berat badhan idhealku kudune 63 kg, rada kelemon sithik. Nanging jarene range-e +/-10% dadi bobot sakmono isih kalebu idheal.

Aku njur ngglethak ing bed tentara warna ijo, petugas naleni lengenku karo ngongkon aku nggegem tangan. Mak juss, dom sing gedhene sak hohah dicobloske ing vena, rasane jelas lara nanging bakal ilang ing sawetara dhetik.

Sampeyan sing ora tahu dhonor muga-muga wedi, tak kandhani maneh, dom/jarume gedhene ra mekakat, jarene petugase nek dome cilik prosese bubare suk pon.

Sakwise prosese bubar, bobotku tak timbang maneh nganggo timbangan dhigital. Sakiki dadi 66,4 Kg, dadi mudhun 500 gram. Efek sakwise kuwi, biasa…weteng dadi ngelih.

Iklan