Karo ngukur dawane trotoar, mataku nangkep tulisan ing mobil sing lagi lewat, ‘Quick Response’ mengkono tulisan ing mobil kuwi. Tak deleng sing numpak para anggota Polri. Tak gathuk-gathukke apa karepe tulisan kuwi, ooo…kuwi mungkin jaman mbiyen jenenge URC, unit reaksi cepat. Lha kok sakiki nganggo basa Inggris barang, apa karepe?

Mungkin polisi saiki lagi akeh ngadhepi penjahat sing pinter basa Inggris, apa malah sakwalike ben penjahate ora mudheng yen kuwi mobil polisi, sehingga (apa basa jawane?) penjahate gampang dicekel.

Coba dietung, wong sing nganggo basa inggris karo basa jawa kuwi akeh ndi? Kenapa mobil polisi ora ditulisi nganggo basa jawa wae? Sehingga quick response isa diganti ‘unit cepet njenggirat’ utawa ‘unit ora sranta’, unit kesusu, unit ra gelem keri, unit cepet tanggap lan liya-liyane.

Mbok menawa kuwi kebijakane bos polisi sing anyar, piye maneh, sampeyan para polisi kudu manut,nek ra manut…(apa sampeyan wani?)

Iklan