Proses konversi saka HTM dadi PDF isa diproses kanthi online lewat situs htm2pdf.. Mbutuhke wektu sawetara menit merga internet sing tak nggo kagolong lelet.
Hasile lumayan, kabeh isine halaman dikonversi dadi pdf kabeh, dadi luwih gampang nyimpene.

Iklan