Ngomong politik? Iya, mumpung bar Pemilu. Yu Sri sing ngrewangi ibune cah-cah wingi esuk bar nyontreng tak tanggap. Entuk dhit pira yu? 65 pak, lumayan. Malah kala wau badhe nyontreng didumi limang amplop.

Kuwi kasunyatan, mung ora bejane, omahku ora nate diampiri tukang andum amplop. Padhahal jejer omah kuwi dadi sabete sawijining caleg. Wong sak RT didumi sepuluh ewunan. Lho, ora keduman kok ngerti yen amplope isi sepuluh ewu. Mburi omahku, Bu Uut kandha marang bojoku yen oleh rong puluh ewu, merga sing berhak nyontreng ana loro, pak karo bu Uut. Nanging jarene bu Uut, Pak Uut ora gelem nampa dhit kuwi.
Hasil sementara partai kuwi perolehane pancen signifikan ing kabupaten kene. Nanging aku nganggep kemenangane kuwi ora ana artine. Paling-paling mengko aleg-e golek balen luwih akeh saka sing didum.

Partai sing tak pilih pancen kalah, nanging sakwise aku ketemu sekretarise langsung ndhik awan aku dadi luwih percaya dhiri, dhekne kandha, partaiku kalah pak, nanging aku isih wani mlaku kanthi ‘kepala tegak’ merga partaiku ora andum dhit.

Faktane, dina iki sing andum dhit oleh suara akeh. Sing andum karo sing nampa padha dene. Yen ora andum, ora dipilih. Ah mbuh, limang tahun mengarep tak kira ora perubahan sing berarti ing kantor Dewan. Kari ngarep-arep KPK luwih jeli maneh ngawasi para aleg sing lagi golek balen.

Iklan