Esuk iki ing Suara Merdeka diwartaake yen ing Solo wis dibukak Night Market. Tertarik karo judhule njur tak waca beritane. Oooo jebul pasar malem. Aku gumun, lha wong mung wong Solo ae kok nggawe istilah aneh-aneh. Mbok menawa wong Solo wis bosen nganggo basa jawa, oo… basa jawa mesakke men nasibmu

Iklan