Ndek bengi kancaku nyritakke kancane sing nesu marang kancane. Ngapa nesu? Sebab kancane kancane kancaku wis ora sarujuk maneh, nganti dhewekne di sms yen saiki wis tiru-tiru muladi alias mulai lupa diri…(nyuwun ngapunten sing kagungan asma Muladi).

Iklan