Marsudi

Marsudi

Marsudi unggah-ungguh basa Jawa“, kuwi sawijining judhul buku sing tak temokke ing books.google.co.id. Ora ngira ing google ana buku basa Jawane. Kayane buku iki cocog kanggo sapa wae sing kepingin nguri-nguri uripe basa jawa, lho kok malah promosi…

Iklan