Minggu-minggu iki dadi dina kang abot kanggo anak-anakku. Ulangan semesteran wis dimulai. Sakdurunge kuwi mboke cah-cah dikumpulke ing sekolahane anakku. Kanggo ngadhepi semesteran iki para orang tua murid dijak rembugan karo gurune cah-cah. Strategi sing disepakati salah sijine yakuwi saksuwene ujian semesteran bocah-bocah ora kena nonton TV.

Aku setuju wae, TV tak lebokke kamar. Senajan isih isa distel nanging ora isa nyaut, lha wong ra ana antenene. Nek gelem jan-jane isa diwenehi antene njero, nanging ora nduwe, dadine ya tetep ora isa nonton TV.

Nganti dina iki durung ana komplain saka bocah-bocah. Jebul ra nonton TV ya ra papa. Sore wingi aku nelpun mboke cah-cah, tak takokke kaanane, lagi ngapa sore-sore ngene. Jelas ora padha nonton TV, nanging malah dha pit-pitan….ora dha sinau.

Iklan