Spiderman lucu

Spiderman lucu

Komik iki dimuat ing harian Kompas tanggal 8 Nopember 2008. Ing edisi 528 dicritakke yen Spiderman ketemu karo Maria kanthi kaanan tangane keborgol. Nanging coba delengen, Spiderman ninggalke Maria kanti tangan ora keborgol, njur nang ngendi borgole? Lucu tah ora…

1

1

b

b

c

c

Iklan