Pitakonan iki sering ditakokke bu Min guru IPA SD ku. Wektu kuwi kelas telu SD, kelasku manggon ing pojokan, yen dietung-etung kelas kuwi manggo ngarep omahku. Ya, omahke pancen ana ngarep SD, mung keletan dalan. Yen ngaso aku kerep mulih, merga jam-jam sakmono biasane mbahku wis mulih saka pasar tur biasane mesthi tuku jajan pasar.

Mbalik nyang pelajaran IPA. Bola-bali angger bu Min mlebu kelas pertanyaan ing nduwur kerep ditakokke, abot endi wesi sekilo karo kapuk sekilo. Utegke cah kelas telu SD, cah ndesa sisan, kanti ragu-ragu njawab, abot wesi !!!.

Aku wis lali kepiye bu Min olehe ngomel, nduwe murid kok jan gendhenge ora jamak. Wektu kuwi aku mung mikir wesi luwih atos tinimbang kapuk, yen wesi sekilo kena ndhas mesti mrempul, ning nek kapuk sakkilo kena bathuk ya ra papa. Kesimpulane wesi sekilo luwih abot timbang kapuk sekilo.

Iklan