Maksude ngecheck getih ing laboratorium, wong-wong biasane ngarani check laborat. Ana sing aneh esuk iki. Sakwise njaluk surat pengantar saka dokter aku menyang laborarium langganan pabrik. Aku wis pasa rolas jam.

Ing laborat getihku disedhot saka tangan tengen, rasane perih banget wektu dicoblos dom penyedhot. Sakwise kuwi aku dikon sarapan lan dikon teka rong jam maneh.

Sakwise sarapan, plester ing tangan tengen tak copot, tak deleng ing sak kupenge tilas coblosan dom wernane abang tua. Rong jam sakwise kuwi getihku disedhot maneh saka tangan kiwa. Sakwise plester tak bukak, tilas coblosan dom ora ana werna abang tuwa kaya tangan tengen, anane mung tilas coblosan cilik banget. Kenapa kok beda? Aku ra ngerti.

Iklan