browser gaweyane Google

browser gaweyane Google


Tulisan iki tak gawe nganggo browser anyar gaweyane Google, arane Google Chrome, kaya ruji pit montor ae, di chrome, he he he…

Sakjane wis wit wingi-wingi aku ngerti khabar yen google ngetokke browser dhewe. Ning aku rada rasa-rasa nyoba. Ndhik esuk sambi nyetir aku ngrungokke radio BBC sing di relay radio Rasika Semarang, jarene Google wis ngetokke browser dhewe.

Aku njur mbukak situse google, langsung click tak download setup file-e mung 475 kb. Sakwise kuwi tak install, jebul isih ditutuge download maneh, mbuh sepira ukurane file-e, pokoke lumayan suwi, malah aku kudu mbaleni ping pindho sebab sing sepisanan durung ana separo wis ora ana respon.

Durung isa crita akeh, lagi tak tak coba posting tulisan iki.

Iklan