Pemerintah berhak paksa bayar pajak, mengkono unine judhul ing http://www.liputan6.com . Aku setuju karo pernyataan iki. Nanging mesthine kantor pajek kuwi yo mikir sithik. Jan-jane sing butuh pajek kuwi sapa? Rakyat apa pemerintah?

Conto cilik, wektu aku arep mbayar pajek kendaraan bermotor ing samsat aku dadi kapok, muli kuwi sakiki mesthi tak titipke wong liya. Coba dibayangke, wong arep setor dhuit kok dikon untel-untelan ing ngarep petugas, ngadek suwine ra mekakat. Wong mung arep setor dhuit wae dingel-ngel, aku isih mangkel nganti sakiki.

Terus soal NPWP, wektu aku takon-takon kancaku apa perlu aku nduwe NPWP, kabeh kandha ora perlu, nambahi gaweyan, ngisine angel, tambah repot wis pokoke kantor pajek golek enake dhewe.

Apa ra isa, pegawe pajek mbukak payment point pajek sing nggampangke rakyat setor dhuit? Apa ra wani petugas pajek ngeterke tagihan PBB ing omah-omah, ora mung dititipke kelurahan? Jan-jane sing butuh dhit sapa sih?

Aku isih ndeleng, kantor pajek ora gelem rekasa ning karepe kabeh rakyat kanti rekasa kudu mbayar pajek. Kudune wong-wong ing kantor pajek mulai mikir pelayanan, yen pengin asile akeh, pelayanane diapiki, jemput bola lan ora digawe angel. Yen perlu pegawe pajek kudu nagih ing omah-omah, lha wis piye, wong ndhekne dibayar mosok mung kon thenguk-thenguk ing kantor nunggu setoran?

Nyuwun ngapunten para petugas pajek, aku warga negara sing gelem mbayar pajek, gajiku wis dipotong pabrik nggo mbayar pajek, montorku ya mbayar pajek, mobilke yo mbayar pajek, omahku yo mbayar pajek, yen blanja ing supermarket ya kena pajek, mbayar listrik kena pajek (PPJU), njajan ya kena pajek, kurang apa maneh?
Dadi yen aku nggremeng soal pelayanane kantor pajek ya aja nesu…

Iklan