Kelingan lagune slank sing gawe geger? UUD, ya ujung-ujungnya duit, ora mung kedadeyan ing DPR, sakiki mampir ing pabrik nggonku golek dhit. Minggu wingi, suwene rong ndina ana audit. Auditor nemokke yen barang sing dituku kelarangen jarene…

Sekretarisku wis menehi keterangan kenapa aku tanda-tangan nyetujoni tawarane vendor. Nanging auditor tetep kukuh nganggep regane kelarangen, lan ngancam bakal ngungkapke temuan iki ing ngarepe Bos Gedhe.

Piye wae, bos unit nggonku rada ra kepenak, banjur nlisik ngalor ngidul kenapa sang auditor tetep ngotot. Akhire nemu titik terang, sakwise dibandingke karo unit liya, pranyata wingi olehe nyangoni auditor kurang akeh.

Awan kuwi uga, bos unit langsung mrentah nambahi sangu nyang auditor kuwi. Akhire…beres, ora sida dadi temuan. Ah…mbuh, aku ya bingung sapa sing gendheng ???

Iklan