Wegah rasane kon nekani undangan iki. Bos besar bakal teka ngresmekke peletakan batu pertama. Aku wis rasan-rasan ora arep teka, merga sakjane sing diundang bos unit. Dina iki aku dadi PH merga bos unit lagi lunga.

Susunan acara wis tak tampa, tak waca acara peresmian dilanjutke ramah-tamah nganti magrib. Aku wegah mbayangke yen aku kudu makili bos unit. Miturutku acarane blas ora penting. Aku mikar-mikir piye carane ora nekani acara kuwi.

Ujug-ujug ana sms mlebu, saka bos unit, unine: karena suatu hal, acara peresmian dibatalkan. Alhamdulillah, aku mbales sms e bos unit.

Manungsa oleh gawe rencana, oleh gawe janji nanging Allah swt wis paring pituduh, menawa gawe janji kudu kandha Insya Allah. Dina iki aku tambah yakin urgensine ngucap Insya Allah, rencana nrithik, persiapan berhari-hari, dina iki batal sakabehe, Allah swt duwe rencana liya.

Iklan