Konspirasi utawa kongkalikong, aku durung nemu buktine nanging tandha-tandhane wis katon. Nanging aku wis sepakat karo bossku, meneng dhisik.

Lewat klarifikasi kabukten, naskah kuwi ora nate tekan ing nggone, padhahal ing tingkat lokal kabeh ngarani naskah kuwi banget layake.

Awale aku sempat kaget, nanging sakiki wis plong… tunggu wae wektune.

Iklan