Pesawate Pak Bs

Pesawatku…

Pesawate pak Nn lan Pak Lkt

Merga antene HF ku durung normal aku durung isa ngudara ing HF nganggo Yaesu FT-857D. Jan-jane pengin ngerti kwalitase. Iseng-iseng aku ngajak pak Nn, Pk Lkt lan Pak Bs njajal SSB ing 2 meteran.

Pak Lkt karo pak Nn ngganggo pesawat Kenwood TR-9130 sing ana mode ssb ne. Dene pak Bs nganggo pesawat Icom IC-706 MKII sing ntes wae tukune.

Hasile, aku karo Pak Bs ora perlu mutar-muter Radio Incremental Tuning alias RIT nggo golek suara sing paling cetha. Nanging yen dienggo karo Pak Nn lan Pak Lkt, RIT kepeksa diputar-puter nggolek swara sing paling cetha. Aku ra ngerti mbok menawa 9130 e pak Nn lan Pak Lkt wis kakehan ditrim njur frekwensine dadi geseh utawa merga kuwi pesawat tuwa sing wis wayahe mlebu museum…

Iklan