Ing ngarepe wong-wong lanang, wong wadon tuwa kuwi ngomong saru banget. Aku karo nulis iki isih krasa miris marang omongane. Jaman edan…

Ora ngapik-apik awakku dhewe, aku jan ra seneng karo omongan saru sing ora ngerti empan-papan. Sampeyan mungkin nudhuh aku munafik, merga aku ra melu-melu wong akeh sing seneng karo hal-hal kaya ngono.

Ora, aku wis tuwa, anakku wis papat, wis pernah kumpul karo wong sing seneng nglakoni elek lan wis pernah kumpul karo wong sing nglakoni apik.

Wis tekan kesimpulanku, ora ana gunane nglakoni elek, termasuk ngomong sing elek. Sithik-sithika ora ana manfaate. Sak umpama ora ana dina piwalesan, tetep wae ngomong elek ora ana manfaate.

Iklan