Dina iki dina jumat. Jumatane wis bar, aku wis ning ngerep layar, arep mangan ora ana kancane. Wegah arep lunga nyang warung. Bar jumatan aku kelingan critane wong-wong sing jare yen jumat lunga jumatan ing Mekah merga ora ngetok ing mesjid setempat.

Awit aku cilik isu kuwi wis ana, wektu kuwi aku mung gumun wae. Nanging yen dipikir-pikir kok sajak ora mlebu ing akal.

Wong sing percaya bakal mbantah, sing jumatan ing mekah wonge sekti, dadi pas wong-wong dha jumatan ing Indonesia, dhekne ngilang isa tekan mekah.

Mung wae ana sawijining hal sing wong-wong kuwi padha lali, utawa malah ra mudheng, Mekah karo Indonesia selisih wektune kira-kira patang jam. Dadi yen ana wong Indonesia sing ngaku jumatan ing mekah wektu ing Indonesia lagi dianakke jumatan, wong kuwi ing mekah mesthi lagi blanja, merga jumatan ing mekah durung dimulai, lha ing mekah lagi jam wolu.

Iklan