Lagi ribut Blue Energy, ing sakabehing media. Ing blog-blog terkenal uga dibahas, komentare macem-macem, sing pro ora trima karo pendapate wong-wong sing kontra. Sing kontra tetep ragu-ragu yen dina iki isa nggawe sumber energi sing murah.

Sawetara minggu kepungkur aku sempat ngobrol ngalor-ngidul kara kanca-kanca masalah energi uga. Pak “L” duwe ide arep tuku aki/accu njur yen awan distrum nganggo listrik PLN, bengine dinggo ngurupke lampu. Itungane mesthi luwih irit merga yen bengi ora nganggo listrik PLN. Pendhapat kuwi uga diamini pak “R” sing duwe bengkel gedhe ing kuthaku.

Nanging pak L karo pak R lali, accu kuwi disetrum saka ngendi. Njur butuh energi pira kanggo nyetrum. Tak kandhakke menawa ing babagan iki isih berlaku hukum kekekalan energi, sederhanane yen pengin isa adol satus ya kudu kulakan satus, malahan kulakane isa luwih akeh merga ana biaya macem-macem.

Kecuali nganggo cara Spanyol…separo nyolong. (Ra pareng dipraktekke lho !!!)

Iklan