Diperes, basa Indonesiane ‘diperas’, biasane obyeke kumbahan/cucian sakdurunge dipepe, klapa ben metu santene, tala (omah tawon) ben metu madune. Ora mung kuwi, pranyata menungsa uga isa diperes…

Aku ketemu kancaku, ngobrol ngalor ngidul crita tentang auditor sing mriksa gaweyan. Aku crita, ing unitku ana kepala bagian sing diperes auditor kon mbayar rong njuta yen ora pengin ana temuan. Eeee…kancaku malah nambahi, mung rong njuta? Aku diperes limang njuta, ngono dheweke kandha.

Pak sontoloyo tukang peres kuwi mungkin gajine ping pindhone gajiku, ra reti duwe utang pira kok ndadak meres wong liya. Aku mung ndonga, aja nganti diwenehi peran dening gusti Allah dadi tukang peres. Aku pengin diparingi cukup ngono wae, ora luwih, ora kurang.

Iklan