Mulai dina iki anakku mbarep nglakoni ujian nasional SD. Tak waca ning koran akeh suara ora sarujuk karo acara UN iki. Ing kantor ana kanca sing cuti mung pengin nunggoni anakke ujian. Kancaku sijine nglajo ben isa ngancani anakke sinau. Lha aku????

Anakku termasuk pas-pasan kemampuane. Pas-pasan tegese yen pas isa nggarap ya isa, yen pas ora isa ya ora isa. Aku cuek wae, ben dirasakke dhewe dening anakku. Nggo apa aku nambahi stress e dhewekke. Akhir-akhir iki dhekne mulihe luwih sore merga ana tambahan les. Aku ra reti, sak jane sapa sing khawatir ra lulus, anakku, gurune apa aku? Nek aku jelas, lulus karepe ora karepe, wong anakku wis sinau tenanan, sekolah ya ra tau mbolos.

Saka kantor mboke cah-cah tak bel, isa nggarap tah ora bocahe, jarene isa. Yo wis, anakku ra tau ngapusi, yen isa kandha isa, yen ora paling alasan kancane ya dha ra isa nggarap. Aku mung ndonga, ben anakku ora kangelan olehe nggarap ujian.

Iklan