Aku karo bojoku rada was-was, wis wayahe wong-wong padha turu nanging dhekne durung bali. Aku bola-bola menyang latar ingak-inguk kiwa tengen mbok menawa dhekne bali. Nanging senajan khawatir banget, ora ana niat arep lapor pak RT apa maneh pak Polisi. Aku wis sepakat karo bojoku arep menehi pelajaran. Sing rada nguwatirke, akhir-akhir iki dhekne mulai kenal lawan jenis.

Akhire, lawang pager tak tutup, semono uga lawang ruang tamu, tak tutup njur tak kunci. Karepku yen dhekne bali ben wae turu ning teras. Tenan, tekan esuk dhekne durung ngetok. Jan-jane aku wis rada putus asa ngarep-ngarep tekane. Eeee, lha dalah ujug-ujug dhekne teka kanti rada kesusu tanpa uluk salam mlebu omah. Tanpa ngucap apa-apa dhekne menyang ruang makan, mbok menawa dhekne ngelih durung mangan sewengi.

Aku lan bojoku ora tega arep nyeneni. Dhekne mangan telap-telep, sajake pancen ngelih tenan. Ganti aku karo bojoku sing mikir, gek-gek dhekne wis berbuat tidak senonoh karo liyane. Nek njur hamil piye, kok kaya kadohen lehku mikir ya? Padhahal saksuwene iki durung tau dhekne lunga nganti sewengi apamaneh tanpa pamit.

Mulai dina iku, dhekne tak penging metu saka ngomah, lawang tak tutup. Dhekne sakjane isih pengin lunga maneh, nanging mung wani ingak-inguk lewat jendhela. Nanging aku karo bojoku ora nesu babar blas. Pokoke tak nengke wae.

Kedadeyan kuwi kira-kira telung sasi kepungkur. Dina iki tak deleng ora ana tandha-tandha perubahan ing wetenge dhekne. Kesimpulanku dhekne ora hamil alias isih prawan. Dhekne kuwi kucingku sing jenenge katty. Kucing anggora sing lahir tanggal 17 agustus 2007, wernane putih rada klawu. Yen dhekne lunga aku yakin mesthi baline, merga dhekne ora doyan mangan macem-macem.

Kenapa aku khawatir dhekne meteng? Sebab sakdurunge dhekne ilang sewengi, pirang-pirang ndina ana kucing lanang sing macari ndhekne. Aku moh dhekne nduwe keturunan saka kucing garong kuwi. Sakiki angger kucing garong kuwi weruh aku, mesthi mlayu sipat kuping merga aku njur njupuk watu tak balangke dhekne. Awas yen wani ngetengi kucingku !!!

Iklan