Terminal iki jan nggilani banget.
Dalane elek…
Perone elek…
Tempat ngetem bis, elek…
Kios-kiose elek…
Bis 3/4 te elek…
Ora ana sing isa dibanggakke.

Saka terminal metu nyang pertelon dalan utama butuh waktu sing ora sithik, merga bis-bis ngenteni kebak. Luwih akeh wong sing nyegat ning ngarep pos polisi sing ana tandhane letter S abang. Aku yakin wong-wong kuwi padha wegah mlebu terminal sing nggilani iki.

Aku ora pengin menehi solusi, merga aku ora dibayar kanggo iku. Ben dipikir dhewe dening wong-wong kang dibayar sebagai pengelola terminal.

Ngapurane, aku rada nesu, merga numpak bis saka terminal iki aku telat sak jam.

Iklan